ช่องทางการติดต่อ 

http://amssplus.singarea.org


ช่องทางการติดต่อโรงเรียน  :  

เว็บไซต์https://abk.singprimary.go.th/indexe-mail : anubankaibangrachan@gmail.com  

และ  

17010061@singprimary.go.th


Facebook : อนุบาล ค่ายบางระจัน  https://www.facebook.com/anubankaibangrachan


เพจ  Facebook  :  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน https://www.facebook.com/โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน-109661657197162/ 

ใบสมัคร.pdf
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน.pdf