ที่อยู่หน่วยงาน

โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน

ที่อยู่ บ้านโคกพร้าว 7/4 ม.3 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี   รหัสไปรษณีย์ 16150


หมายเลขโทรศัพท์   

082-1990838

086-1629182 


E-mail  ของหน่วยงาน

anubankaibangrachan@gmail.com  

และ  

17010061@singprimary.go.thช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์โรงเรียน : https://abk.singprimary.go.th/indexเพจ  Facebook  :  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน https://www.facebook.com/โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน-109661657197162/