ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ที่  


เว็บไซต์https://abk.singprimary.go.th/indexเพจ Facebook : โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 

https://www.facebook.com/โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน-109661657197162/