ชื่อ-สกุล  นายสมหมาย  พลทวี

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ : 082-199-0838

E-Mail : sommai@singprimary.go.th

ชื่อ-สกุล  นางสาววิรันทร์ดา   เสือจอย

 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ : 086-1629182 

E-Mail : sommai@singprimary.go.th